Wij hebben iets te vieren!

A(r)t work ~ het digitale magazine van thesign #2

Namelijk dat wij 5 jaar partner zijn van De Waaier en dat is iets waar we ons goed bij voelen. Vanaf 2009 is TheSign Merkenbouwer betrokken bij De Waaier als platformlid en sinds 2011 als partner.

PODIUM

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen hoort bij TheSign wij vinden het belangrijk dat ook merken van maatschappelijke organisaties het podium krijgen wat ze verdienen en goed zichtbaar worden. Want zowel voor bedrijven/organisaties als voor maatschappelijke projecten zijn wij altijd op zoek naar de diepere betekenis van een merk.

NAAR DE KERN, DE BEZIELING, DE DRIJFVEER...

Dat wat werkelijk en oprecht is en wat ook centraal staat - of hoort te staan - in het hele denken en doen van een merk. Want daarmee druk je als merk uit wie je bent en waar je voor staat.

De afgelopen jaren hebben we bijzondere matches gemaakt met bijzondere maatschappelijke organisaties die een podium verdienen.

inhoudsopgave